- man har kun det man giver

Vision - Mission - Værdier

VISION

Vibeke Vestas primære fokus og vision er, at etablere 3-kant samarbejder mellem kunsten og erhvervslivet og godgørende aktiviteter – og samtidig sikre, at ALLE har mulighed for at deltage og bidrage.

MISSION

Missionen er at være med til at gøre en positiv forskel for små midler i forbindelse med godgørende aktiviteter i lokalområder.

VÆRDIER

  • Kvalitet
  • Ordholdenhed
  • Alsidighed
  • Engagement
  • Professionalisme